Ett mycket sorgligt besked i kväll.

Det är kväll hos min dotter i Oslo.
Får veta att en dödolycka skett hemma i Sundsvall.
En mycket vis och klok man har alltför  tidigt lämnat sin hustru och sina barn. Han var en av de goda människor som vandrade här på jorden.
En olycka ändade han verksamma liv. Så onödigt! Så sorgligt! Så smärtsamt för anhöriga !
Han var en ljusbärare ... och är.. 

RSS 2.0